Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele vedere exprimate participanţi la o şedinţă publică