Persoanele care solicită informaţii de interes public in baza legii 544/2001 vor completa o cerere tip, care se poate depune la Primăria Orașului Broșteni, poate fi transmisă prin poştă, fax sau prin mijloace electronice. Utilizarea formularului tip de cerere este facultativă şi nu constituie motiv de refuz al accesului la informaţiile de interes public.

Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.