Publicarea oricăror altor documente a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară