Registrul privind înregistrarea refuzurilor a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris