Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor hotărâri ale autorităţii deliberative