Anunț – Vouchere dispozitive medicale

Grație unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanele cu nevoi speciale pot beneficia de un voucher în valoare de 5000 de euro, oferit de statul român, printr-un proiect cu finanțare europeană.

Proiectul intitulat  “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” prevede activități pentru creșterea angajabilității persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, iar o componentă importantă a proiectului se referă la faptul că persoanele cu dizabilități, pot beneficia de un voucher pentru a-și procura dispozitive medicale care să le îmbunătățească viața și să le dea șansa să își găsească un loc de muncă.

Prin Ordinul nr. 721/2019 a fost aprobată Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (altele decât cele finanțate prin Fondul Național Unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate), iar prin Ordinul nr. 1263/2019 a fost aprobată Metodologia de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Recent, a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale.

Câteva detalii importante:

Tehnologiile și dispozitivele asistive și tehnologiile de acces sunt produse de asistare inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizate de către (sau pentru) persoanele cu dizabilități pentru: participare, protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități, prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare.

Astfel, persoanele adulte încadrate în grad de handicap pot beneficia de o subvenție sub forma unui voucher în valoare maximă de 23.000 lei (5.000 de euro) în vederea achiziționării produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se găsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

Cine poate accesa acest program?

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă în cadrul proiectului sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;

2. sunt în căutarea unui loc de muncă și nu au un loc de muncă în prezent (șomeri indemnizați și neindemnizați conform Legii nr.76/2002);

3. au vârsta de muncă (între 18 ani și până în vârsta legală de pensionare).

Cui mă adresez prima dată?

Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus se prezintă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava cu următoarele documente:

• carte de identitate;

• adeverință medicală;

• ultimul document de studii.

AJOFM înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

Persoana cu dizabilități semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități (informare, consiliere și mediere) asigurate de AJOFM.

Ce fac mai departe?

Persoana cu dizabilități se prezintă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava unde depune următoarele documente:

• cererea pentru acordarea voucherului (document tip) în original;

• certificatul de încadrare în grad de handicap și Anexa în copie;

• recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (document tip) în original;

• acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de planul individual și după caz, informarea în vederea angajării sau contractul individual de muncă în copie;

• angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv în original (se va completa în 3 exemplare).

Dosarele complete se înregistrează la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava – Bulevardul George Enescu nr. 16, Suceava, Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30  |  Vineri: 08:00 – 14:00, Telefon: 0330 401 067, E-mail: office@dpcsv.ro, sec_adulti_sv@dgaspcsv.ro 

Cum intru în posesia voucherului?

• ulterior validării dosarelor ANPD tipărește și transmite voucherele către DGASPC care le distribuie către titulari împreună cu chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor (document tip);

 Ce fac cu voucherul?

• persoana cu dizabilități, titularul voucherului, prezintă voucherul furnizorului de tehnologii asistive și primește produsul din lista cu produse;

• persoana cu dizabilități va transmite către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în termen de 6 luni de la achiziționarea produsului asistiv, chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor.

Alte informații:

• Voucherul are o valabilitate de 6 luni, este nominal și netransmisibil și va fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

• Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/ producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul www.anpd.gov.ro

• În cazul neutilizării voucherului în perioada de valabilitate acesta este predat la D.G.A.S.P.C. iar persoana cu dizabilități poate solicita eliberarea unui nou voucher cu mențiunea că se va relua procedura de acordare.

Mai jos găsiți și formularele care trebuie completate!

Mult succes tuturor!

Primar,

Alexandru HURJUI